Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

Photo of author

By Margaret

Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

0 bình luận về “Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?”

 1. Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   Quãng đường đi ô tô của người đó là:

  90-5=85(km)

  Vận tốc của ô tô là:

  85:2=42,5 (km/h)

  Đáp số:42,5km/h

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Vận tốc của ô tô là :}$

  $\text{( 90 – 5 ) : 2 = 42,5 ( km/giờ )}$

  $\text{Đ/s : 42,5 km/giờ}$

  HỌC TỐT !

Viết một bình luận