|x-1/2x|^3+(x-20)^20 bé hơn hoặc bằng 0 tìmx,y

Question

|x-1/2x|^3+(x-20)^20 bé hơn hoặc bằng 0
tìmx,y

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-05T17:40:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:41:16+00:00

  $|x – \frac{1}{2}x|^{3}$ + $( y – 20 )^{20}$

  Ta có : $|x – \frac{1}{2}x|^{3}$ > 0 với mọi x

            $( y – 20 )^{20}$ > 0 với mọi x vì mũ 20 không bao giờ âm

  ⇒  $|x – \frac{1}{2}x|^{3}$ + $( y – 20 )^{20}$ = 0

  ⇒$\left \{ {{|x – \frac{1}{2}x|^{3} = 0} \atop {( y – 20 )^{20} = 0}} \right.$

  ⇒$\left \{ {{x – \frac{1}{2}x = 0} \atop { y – 20  = 0}} \right.$

  ⇒ $\left \{ {{x = 0} \atop {y = 20}} \right.$

                                         XIN HAY NHẤT Ạ

   

  0
  2021-08-05T17:41:54+00:00

  sửa đề :

  `|x-1/2x|^3+(y-20)^20 ≤0`

  `|x-1/2x|^3≥0`

  `(y-20)^20≥0`

  `⇒|x-1/2x|^3=0`

  `(y-20)^20≥0`

  `⇒x-1/2 x =0`

  `y-20 =0`

  `⇒x=0`

  `y=20`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )