1 gen có tổng 2400 nucleotit .trong đó nucleotit loại adenin (A) là 800 .Theo lí thuyết .gen này có số nucleotit loại guanin (G) là

Question

1 gen có tổng 2400 nucleotit .trong đó nucleotit loại adenin (A) là 800 .Theo lí thuyết .gen này có số nucleotit loại guanin (G) là

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-07-08T18:34:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:35:58+00:00

  Đáp án:

  gen này có 400  nucleotit loại guanin (G)

  Giải thích các bước giải:

  A = T = 800 nuclêôtit

  G = X = (2400 : 2) – 800 = 400 nuclêôtit

  0
  2021-07-08T18:36:00+00:00

  Đáp án: 400

  $+$ Cách 1:

  Tổng số nu của gen:

  $N=2A+2G$

  $⇔2400=2*800+2*G$

  $⇔G=400$

  $+$ Cách 2:

  Số nu loại G là:

  $G=\frac{N}{2}-A=\frac{2400}{2}-800=400$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )