1. hai người thợ cùng sơn cửa cho một ngôi nhà thì 2 ngày xong việc . Nếu người thứ nhất làm trong 4 ngày rồi nghỉ,người thứ hai làm tiếp trong 1 ngày

Question

1. hai người thợ cùng sơn cửa cho một ngôi nhà thì 2 ngày xong việc . Nếu người thứ nhất làm trong 4 ngày rồi nghỉ,người thứ hai làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong việc . Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong công việc

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-11-01T14:59:39+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T15:01:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc là x (ngày) (x>0)

         thời gian người thứ hai làm một mình xong công việc là y (ngày)(y>0)

  Trong một ngày người một làm được số công việc là `1/x`

  Trong một ngày người hai làm đc số công việc là `1/y`

  Do cả 2 người thợ cùng sơn cửa cho một ngôi nhà thì 2 ngày xong việc,ta có pt:

  `1/x + 1/y =1/2`  (1)

  Nếu người thứ nhất làm trong 4 ngày rồi nghỉ,người thứ hai làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong việc,ta có pt:       `4 . 1/x + 1/y = 1` (2)

  Từ (1)(2) ta có hpt: $\left \{ {{1/x + 1/y =1/2} \atop {4 . 1/x + 1/y = 1}} \right.$ 

  Đặt `1/x =a ;1/y =b`

  ta có hpt: $\left \{ {{a+b=1/2} \atop {4a+b=1}} \right.$ 

  $⇔\left \{ {{-3a=-1/2} \atop {a+b=1/2}} \right.$ 

  $⇔\left \{ {{a=1/6} \atop {b=1/3}} \right.$ 

  Có `1/x=a=1/6⇒x=6 ` (thỏa mãn)

        `1/y=b=1/3⇒y=3` (thỏa mãn)

  Vậy nguời một lm 1 mk trong 6 ngày thì xong cv

  người hai lm 1 mk trong 3 ngày thì xog cv

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )