1 .hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon có số mol bằng nhau và có cùng số nguyên tử C trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 8,96 lít khi CO2 ở đktc

Question

1 .hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon có số mol bằng nhau và có cùng số nguyên tử C trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 8,96 lít khi CO2 ở đktc và 9,00 gam H2O. Xác định công thức phân tử của hai hidrocacbon có trong X
2) chỉ dùng một thuốc thử phân biệt 3 khí không màu sau: C2H2, C2H4, C2H6

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-28T16:02:53+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T16:03:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2)  ban đầu sục khí dư vào dd Br2. Dd Br2 trong ống nghiệm nào không mất màu => Khí vừa sục vào là C2H6. 2 ống nghiệm còn lại dd Br2 mất màu => C2H4 và C2H2.Cho 2 dd thu được ở thí nghiệm trên (C2H4Br2 và C2H2Br2) tác dụng với cùng 1 lượng dd Br2. Dd Br2 ở ống nghiệm nào không mất màu => dd ban đầu là C2H4Br2 => khí ban đầu là C2H4.Còn dd Br2 trong ống nghiệm nào mất màu hoặc nhạt màu => dd ban đầu là C2H2Br2 => khí ban đầu là C2H2

  0
  2021-10-28T16:04:40+00:00

  2) Cho dd AgNO3/NH3 : 

  – Kết tủa : C2H2 

  Cho dd Br2 : 

  – Mất màu : C2H4 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )