1.kết quả lớn nhất hết đạt được trong công cuộc xâm lược Việt Nam về việc kí hiệp ước 1882 và 1884 2.nêu nhận định về Tôn Thất Thuyết

Question

1.kết quả lớn nhất hết đạt được trong công cuộc xâm lược Việt Nam về việc kí hiệp ước 1882 và 1884
2.nêu nhận định về Tôn Thất Thuyết

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-29T20:55:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:57:03+00:00

  1– Năm 1858, liên quân Pháp-Tây Ban Nha tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), mở đầu cuộc xâm lược VN

  – Năm 1862 Triều đình Huế lí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (5/6/1862) nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn

  – Năm 1867, Pháp chiếm gọn 3 tỉnh miền Tây Nam Kì mà không tốn một viên đạn.

  – 1873-1874 Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ nhất, Triều đình Huế hoang mang, kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất chính thức công nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp.

  – 1882-1883 Pháp tấn công Bắc kì lần thứ 2 rồi tấn công cửa biển Thuận An, ép triều đình Huế kis hiệp ước Hắc-măng

  – 1884 Pháp kí với triều đình nhà Nguyễn hiệp ước Patơnốt(6/6/1884); VN trở thành thuộc địa của Pháp

  2Tôn Thất Thuyết là người yêu nước , nhân danh vua Ham Nghi ông đã phát động phong trào Cần Vương , ông còn được coi là ” Tụng gia yêu nước “

  0
  2021-09-29T20:57:05+00:00

  1. Năm 1858, liên quân Pháp-Tây Ban Nha tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), mở đầu cuộc xâm lược VN

  -*Năm 1862 Triều đình Huế lí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (5/6/1862) nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn

  *Năm 1867, Pháp chiếm gọn 3 tỉnh miền Tây Nam Kì mà không tốn một viên đạn.

  – 1873-1874 Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ nhất, Triều đình Huế hoang mang, kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất chính thức công nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp.

  – 1882-1883 Pháp tấn công Bắc kì lần thứ 2 rồi tấn công cửa biển Thuận An, ép triều đình Huế kis hiệp ước Hắc-măng

  – 1884 Pháp kí với triều đình nhà Nguyễn hiệp ước Patơnốt(6/6/1884); VN trở thành thuộc địa của Pháp

  2. Tôn Thất Thuyết là người yêu nước , nhân danh vua Ham Nghi ông đã phát động phong trào Cần Vương , ông còn được coi là ” Tụng gia yêu nước “

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )