1. nêu các căn lề ? ghi nhớ biểu tượng các kiểu căn lề ? 2. con trỏ soạn thảo có hình dạng như thế nào ? 3. các bước thay đổi phông chữ , cỡ chữ ? 4.

Question

1.
nêu các căn lề ? ghi nhớ biểu tượng các kiểu căn lề ?
2.
con trỏ soạn thảo có hình dạng như thế nào ?
3.
các bước thay đổi phông chữ , cỡ chữ ?
4.
cách dùng phím xóa Backspace và Deletw khác nhau như thế nào

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-07-12T10:25:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:26:58+00:00

  Câu số1:Các kiểu căn lề là:

  + Căn lề trái    

  + Căn lề phải

  + Căn đều hai lề

  + Căn giữa

  + Thụt lề dòng đầu tiên

  + Cả đoạn văn thụt lề

  Câu số2: Con trỏ soạn thảo là vạch đen thẳng đứng nhấp nháy nằm trong vùng soạn thảo văn bản, cho biết vị trí xuất hiện của các kí tự được nhập vào.

  Câu số 3:

  Bước 1: Chọn phần văn bản cần thay đổi cỡ chữ

  Chọn phần văn bản cần thay đổi phông chữ

  – Nháy chuột ở mũi tên bên phải ô phông chữ

  – Nháy chuột để chọn phông chữ.

  4.giống nhau : 
  -Delete và backspace đều có chức năng xóa từ ngữ.
  khác :
  – phím detele xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo
  – phím backspace xóa kí tự ngay trong con trỏ soạn thảo

  0
  2021-07-12T10:27:08+00:00

  1.Các kiểu căn lề:

  + Căn lề trái    

  + Căn lề phải

  + Căn đều hai lề

  + Căn giữa

  + Thụt lề dòng đầu tiên

  + Cả đoạn văn thụt lề

  2. Con trỏ soạn thảo là vạch đen thẳng đứng nhấp nháy nằm trong vùng soạn thảo văn bản, cho biết vị trí xuất hiện của các kí tự được nhập vào.

  3.

  Bước 1: Chọn phần văn bản cần thay đổi cỡ chữ

  Chọn phần văn bản cần thay đổi phông chữ

  – Nháy chuột ở mũi tên bên phải ô phông chữ

  – Nháy chuột để chọn phông chữ.

  4.giống nhau : 
  -Delete và backspace đều có chức năng xóa từ ngữ.
  khác :
  – phím detele xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo
  – phím backspace xóa kí tự ngay trc con trỏ soạn thảo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )