1.Nêu nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha? 2.Nêu các biện pháp sử dụng hớp lý và tiết kiệm điện năng? *KHÔNG COPY mạng **Trả ơn đầy đủ câu trả

Question

1.Nêu nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha?
2.Nêu các biện pháp sử dụng hớp lý và tiết kiệm điện năng?
*KHÔNG COPY mạng
**Trả ơn đầy đủ câu trả lời tốt nhất

in progress 0
Madeline 3 tuần 2021-08-21T17:18:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:19:16+00:00

  1 Khi đóng điện, ở hai đầu cuộn sơ cấp có điện áp vào U1, hiện tượng cảm ứng điện từ làm xuất dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp, ở hai đầu cuộn thứ cấp có điện áp ra U2.

  0
  2021-08-21T17:19:32+00:00

  1 Khi đóng điện, ở hai đầu cuộn sơ cấp có điện áp vào U1, hiện tượng cảm ứng điện từ làm xuất dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp, ở hai đầu cuộn thứ cấp có điện áp ra U2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )