1 người vay ngân hàng 30000000 với lãi suất 5% 1 năm theo thể thức đơn (tiền lãi không gộp chung tiền gốc). Sau 4 năm người đó phải trả ngân hàng ba

Question

1 người vay ngân hàng 30000000 với lãi suất 5% 1 năm theo thể thức đơn (tiền lãi không gộp chung tiền gốc). Sau 4 năm người đó phải trả ngân hàng bao nhiêu tiền?

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-09-17T22:25:36+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T22:26:54+00:00

  ╔┓┏╦━━╦┓╔┓╔━━╗

  ║┗┛║┗━╣┃║┃║ 0 0 ║

  ║┏┓║┏━╣┗╣┗╣╰╯║

  ╚┛┗╩━━╩━╩━╩━━╝ Bạn !!!

  Giải thích các bước giải:

  Sau 4 năm người đó phải trả ngân hàng số tiền lãi là :

  30000000 × 5% × 4 = 6000000 (đồng)

  Sau 4 năm người đó phải trả ngân hàng số tiền là :

  30000000 + 6000000 = 36000000 (đồng)

  Đáp số :36000000 đồng

  0
  2021-09-17T22:27:10+00:00

  Đáp án:

  Số phần trăm tiền lãi sau 4 năm là:

                 5 x 4 = 20(%)

  Số tiền lãi sau 4 năm là:

      30000000 x 20 : 100 = 6000000(đồng)

  Số tiền người đó phải trả ngân hàng sau 4 năm là:

  30000000 + 6000000 = 36000000(đồng)

            Đáp số: 36000000 đồng

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )