1. số 9 ở phần nguyên trong số 93,34 gấp chữ chữ số chín ở phần thập phân bn đơn vị 2. 30% của 20 là 3. một miếng tôn hinh tam giác vuông có độ dai 2

Question

1. số 9 ở phần nguyên trong số 93,34 gấp chữ chữ số chín ở phần thập phân bn đơn vị
2. 30% của 20 là
3. một miếng tôn hinh tam giác vuông có độ dai 2 góc vuông là 2,6 và 1,8 , Diện tích miếng tôn đó là
4. 6h20p-3h40p : 2 so với 4,3 h
5 một bể hinh lập phương có cạnh 0.5. khi đầy nc trg bể thì bể có l nc
6. quãng đg ab là 400m. hung đi bộ từ nhà đến trg hết 8p. Vận t hung đi là ??? km/h
7. một ng đi xe máy dự định s là 120km trong 3h, nhưng vì đg trơn nên sau 3h45p ms tới nơi, hỏi vận tốc của ng đó bằng bn % so vs dự đinh

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-16T12:00:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:02:06+00:00

  Đáp án:1. phần thập phân ko có số 9 nào hết 

  2. 20.100:30+ 6

  3. 4,68

  4. <

  5. 0,015625

  6. 0,04

  7. 

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )