1,trình bày tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ? Cho ví dụ? 2, trình bày tính chất hóa học của nhôm? Cho ví dụ ?

Question

1,trình bày tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ? Cho ví dụ?
2, trình bày tính chất hóa học của nhôm? Cho ví dụ ?

in progress 0
Charlie 5 tháng 2021-07-12T09:22:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:24:12+00:00

  Đáp án : MX2

  Giải thích các bước giải :

  – Kim loại nhóm IIA là chất khử mạnh nhưng yếu hơn so với kim loại kiềm . Trong các hợp chất chúng có số oxi hóa +2

  +) Tính khử tăng từ Be đến Ra :

                                       M – 2e → M2

  +) Với halogen : phản ứng dễ dàng ở nhiệt độ thường.

                                       M + X2 → MX2

   

  0
  2021-07-12T09:24:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Kim loại nhóm IIA là chất khử mạnh nhưng yếu hơn so với kim loại kiềm. Trong các hợp chất chúng có số oxi hóa +2.

      – Tính khử tăng từ Be đến Ra:

  M – 2e → M2+

   VD:

  – Với halogen: phản ứng dễ dàng ở nhiệt độ thường

  M + X2 → MX2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )