10FeSO4 + 2KMnO4 + 16KHSO4–> 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 +9K2SO4 + 8H2O cân bằng Fe vs Mn xong thì tiếp theo là cân bằng gì tiếp vậy ban nhỉ, nghĩ mãi trả ra

Question

10FeSO4 + 2KMnO4 + 16KHSO4–> 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 +9K2SO4 + 8H2O
cân bằng Fe vs Mn xong thì tiếp theo là cân bằng gì tiếp vậy ban nhỉ, nghĩ mãi trả ra nhờ bạn hướng dẫn giúp

in progress 0
Eliza 2 ngày 2021-12-07T16:50:57+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T16:52:34+00:00

  Bạn dùng thăng bằng e cân bằng ra hệ số của Fe và Mn

  Sau đó bạn có số phân tử KMnO4 -> bảo toàn O -> số phân tử H2O

  (Vì O trong SO4 không mất đi nên O trong H2O là từ KMnO4)

  -> bảo toàn H -> tìm ra được KHSO4

  -> tìm ra K2SO4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )