13,25:0,5+13,25:025+13,25:0,125 = = = =

Question

13,25:0,5+13,25:025+13,25:0,125
=
=
=
=

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-11-12T14:42:19+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:43:29+00:00

  Đáp án:

  $13,25 : 0,5+13,25 : 0,25+13,25 : 0,125$

  $=13,25 × 2+13,25 × 4+13,25 × 8$

  $= 13,25×(2+4+8)$

  $= 13,25×14$

  $= 185,5$

  Bạn có thể thử lại nằng máy tính nhé!

  #NOCOPY

   

  0
  2021-11-12T14:43:56+00:00

  $\text{Đáp án:}$
  $\text{Bạn tham khảo nha}$
  $\text{13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 :0,125}$

  $\text{= 13,25 : (0,5 + 0,25 + 0,125)}$

  $\text{= 13,25 : 0,875}$

  $\text{= 15,14285714}$
              $\text{chúc bạn học tốt nha}$ ^^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )