1đoàn văn công có 1/3 số nam bằng 1/5 số nữ.biết số nam ít hơn số nữ là 16 người.hỏi có bao nhiêu nam,bao nhiêu nữ(ko cần đáp án)

Question

1đoàn văn công có 1/3 số nam bằng 1/5 số nữ.biết số nam ít hơn số nữ là 16 người.hỏi có bao nhiêu nam,bao nhiêu nữ(ko cần đáp án)

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-08-31T17:00:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:02:15+00:00

  Đáp án:

  `24` nam và `40` nữ

  Giải thích các bước giải:

  Vì `1/3` nam bằng `1/5` nữ nên nam bằng `3/5` nữ.

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `5-3=2` phần

  Số nam là:

  `16:2xx3=24`

  Số nữ là:

  `24+16=40` 

  Đáp số: `24` nam và `40` nữ

  0
  2021-08-31T17:02:33+00:00

  Đáp án:

  $24$ nam

  $40$ nữ

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ số giữa nam và nữ là:

  $\dfrac15\ :\ \dfrac13 = \dfrac35$

  Ta có sơ đồ:

  $\text{Nam:}\ \overbrace{|-|-|-|}^{?\ \rm người}\\\text{Nữ:}\quad\underbrace{|-|-|-\overbrace{|-|-|}^{16\ \rm người}}_{?\ \rm người}$

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  $5 – 3 = 2$ (phần)

  Số nam là:

  $16\ :\ 2 \times 3 = 24$ (người)

  Số nữ là:

  $24 + 16 = 40$ (người)

  Đáp số: $24$ nam

                 $40$ nữ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )