2 phân số nào bằng nhau trong các phân số 6/-10 ; 4/5; -8/-10; 3/5 là A.6/-10 và 3/5. B.6/-10 và-8/-10. C.-8/-10 và 4/5. D.6/-10 và 4/5

Question

2 phân số nào bằng nhau trong các phân số 6/-10 ; 4/5; -8/-10; 3/5 là
A.6/-10 và 3/5. B.6/-10 và-8/-10. C.-8/-10 và 4/5. D.6/-10 và 4/5

in progress 0
Eloise 2 giờ 2021-09-07T11:27:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:28:41+00:00

  Đáp án : `C`

  * Giải thích :

  `a, 6/-10 = 3/-5 < 3/5` ( Loại )

  `b, 6/-10 = 3/-5 ; (-8)/-10 = 4/5 ; 3/-5 < 4/5 ⇒ 6/-10 < (-8)/-10` ( Loại )

  `c, -8/-10 = 4/5 = 4/5` ( Chọn )

  `d, 6/-10 = 3/-5 < 4/5 ⇒ 6/-10 < 4/5 ` ( Loại )

  → Chọn : `C`  

  0
  2021-09-07T11:29:16+00:00

  Đáp án:

  2 phân số nào bằng nhau trong các phân số 6/-10 ; 4/5; -8/-10; 3/5 là

  A.6/-10 và 3/5.

  B.6/-10 và-8/-10.

  C.-8/-10 và 4/5.

  D.6/-10 và 4/5

  Giải thích các bước giải:

  Vì: $\dfrac{-8}{-10}$ $=$ $\dfrac{8}{10}$

  `=>` $\dfrac{8}{10}$ `=` $\dfrac{8 : 2}{10 : 2}$ `=` $\dfrac{4}{5}$

  `=>` Chọn $C$

  ….Xin trả lời hay nhất!!!….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )