2 số tự nhiên a và b khi chia cho 5 tương ứng còn dư 4 và 3 hỏi tích a.b:5 dư mấy

Question

2 số tự nhiên a và b khi chia cho 5 tương ứng còn dư 4 và 3 hỏi tích a.b:5 dư mấy

in progress 0
Faith 1 năm 2021-07-28T16:04:16+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:05:52+00:00

  ~Big City Hero Team~

  Ta có:

  $5q+4=a$

  $5p+3=b$

  $a.b=(5q+4).(5p+3)$

  $a.b=25qp+15q+20p+12$

  $a.b=25qp+15q+20p+10+2$

  $a.b=5.(5qp+3q+4p+2)+2$

  $5$⋮$5$

  =>$5.(5qp+3q+4p+2)⋮5$

  Mà $2$ không chia hết cho $5$

  => $a.b$ chia $5$ dư $2$

   

  0
  2021-07-28T16:06:03+00:00

  Theo bài ra, ta có:

  a : 5 = x (dư 4)

  => a = 5x + 4

  b : 5 = y (dư 3)

  => b = 5y + 3

  <=> ab = (5x + 4)(5y + 3)

  <=> ab = 25xy + 15x + 20y + 12

  <=> ab = 25xy + 15 x + 20y + 10 + 2

  <=> ab = 5(5xy + 3x + 4y + 2) + 2

  Vì 5 5 => 5(5xy + 3x + 4y + 2) ⋮ 5

  => 5(5xy + 3x + 4y + 2) + 2 chia 5 dư 2

  Hay ab chia 5 dư 2

  Chúc bạn học tốt ^^ @vietdorapan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )