2/ Thế nào là chế độ quân chủ? Chế độ quân chủ phương Đông và phương Tây có gì khác nhau

Question

2/ Thế nào là chế độ quân chủ? Chế độ quân chủ phương Đông và phương Tây có gì khác nhau

in progress 0
Kinsley 42 phút 2021-09-12T22:57:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:58:33+00:00

  – Chế độ quân là một thể chế hình thức chính quyền mà trong đó người đứng đầu nhà nước là một vị quân vương

  * Khác nhau

  – Ở phương Đông, chế độ chuyên chế đã xuất hiện từ thời cổ đại -> đến thời phong kiến -> nhà nước quân chủ chuyên chế ngày càng hoàn thiện -> quyền lực tập trung ngày càng cao trong tay vua 

  – Ở phương Tây, thời cổ đại đã có các hình thức dân chủ, chúng đều là quân chủ. Thời kì đầu là chế độ phong kiến phân quyền -> từ thế kỉ XV chuyển sang chế độ phong kiến tập quyền

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

  0
  2021-09-12T22:58:44+00:00

  Thế nào là chế độ quân chủ?

  => Chế độ quân chủ là một thể chế , trong đó người đứng đầu nhà nước là một vị vua

  Chế độ quân chủ phương Đông và phương Tây có gì khác nhau

  – Giống nhau : Đều theo chế độ quân chủ

  – Khác nhau :

  + Phương Tây : Từ thời cổ đại đã có các hình thức dân chủ, đế chế , cộng hòa và thực chất đều là quân chủ

  + Phương Đông : Từ thời cổ đại, đến thời phong kiến đã xuất hiện chế độ chuyên chế , nhà nước quân chủ chuyên chế ngày càng hoàn thiện , vua năm hết quyền lực

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )