25 Sự kiện nào có ý nghĩa đánh dấu bước phát triển có thể tiến hành cuộc tổng tiến công trên khắp chiến trường miền Nam ? A: Giải phóng Huế B: Giả

Question

25
Sự kiện nào có ý nghĩa đánh dấu bước phát triển có thể tiến hành cuộc tổng tiến công trên khắp chiến trường miền Nam ?

A:
Giải phóng Huế
B:
Giải phóng Tây Nguyên
C:
Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước.
D:
Giải phóng Đà Nẵng

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-28T11:53:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T11:55:10+00:00

  Đáp án: A
  Chúc học tốt!!!

  0
  2021-10-28T11:55:53+00:00

  A: Giải phóng Huế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )