3)Kể tên 3 loại bệnh truyền nhiễm không do virut gây ra.Nếu tác nhân gây bệnh của các bệnh đã kể. 4)Một VSV được nuôi cấy trong điều kiện thuận lợi 10

Question

3)Kể tên 3 loại bệnh truyền nhiễm không do virut gây ra.Nếu tác nhân gây bệnh của các bệnh đã kể.
4)Một VSV được nuôi cấy trong điều kiện thuận lợi 10 ngày.Biết tế bào đó trải qua 10 lần phân chia.Tính thời gian thế hệ(g)?Số tế bào tạo thành?

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-09-19T03:06:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T03:07:36+00:00

  3.

  – Giang mai: do xoắn khuẩn giang mai

  – Lao: Do trực khuẩn lao

  – Bệnh lỵ: do amip lị gây ra

  4.

  Thời gian thế hệ của loài là: 10 : 10 = 1 ngày = 24 giờ

  Số tế bào tạo thành: $2^{10}$ 

  0
  2021-09-19T03:07:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   4.

  t = 10 ngày = 14400 phút

  n = 10 lần

  g = ?

  N = ?

  Giải:

  Thời gian thế hệ của VSV là

  g = t/n = 14400/10 = 1440 phút

  Số tế bào tạo thành là 

  N = N (ban đầu) . 2^n = 1.2^1440 = 2^1440 tế bào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )