X^3-y^3+2x^2+2xy+2y^2 Phân tích đa thức thành nhân tử

Question

X^3-y^3+2x^2+2xy+2y^2
Phân tích đa thức thành nhân tử

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-09-07T08:03:28+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:04:46+00:00

  Đáp án:

  \(\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)\left( {x – y + 2} \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \,\,\,\,\,{x^3} – {y^3} + 2{x^2} + 2xy + 2{y^2}\\
   = \left( {{x^3} – {y^3}} \right) + \left( {2{x^2} + 2xy + 2{y^2}} \right)\\
   = \left( {x – y} \right)\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right) + 2\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)\\
   = \left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)\left( {x – y + 2} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )