56 +28.99 + 28 Ai tính nhanh câu này em cảm ơn ạ

Question

56 +28.99 + 28
Ai tính nhanh câu này em cảm ơn ạ

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-09-28T15:09:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:10:45+00:00

  Đáp án: 2800

  Giải thích các bước giải: ( nhân chia trước cộng trừ sau )

  56 + 99 . 28 – 28

  = 56 + 2772 -28

  = 2828 – 28

  = 2800

  0
  2021-09-28T15:11:37+00:00

  56 +28.99 – 28=28(2+99-1)

  =28.100

  =2800

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )