(9x+2).3=60 tóan tìm x kq bằng bn thanks

Question

(9x+2).3=60 tóan tìm x kq bằng bn thanks

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-09-23T15:20:55+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:22:00+00:00

  Đáp án: 2

  Giải thích các bước giải:

  (9x+2).3=60

  9x+2 =60:3

  9x+2 =20

  9x =20-2

  9x =18

  x =18:9

  x =2

  Vậy x = 2

  0
  2021-09-23T15:22:29+00:00

  Đáp án:

  2

  Giải thích các bước giải:

  (9x+2).3=60

  9x+2= 60:3

  9x+2=20

  9x=20-2

  9x=18

  x =18 ÷ 9

  x = 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )