giúp em với ạ Bao nhiêu nhận định sau đây đúng khi nói về HIV? 1. là virus ARN 2. là virus độc vì nó làm tan tế bào chủ 3. là virus có vỏ ngoài 4. là

Photo of author

By Hailey

giúp em với ạ
Bao nhiêu nhận định sau đây đúng khi nói về HIV?
1. là virus ARN
2. là virus độc vì nó làm tan tế bào chủ
3. là virus có vỏ ngoài
4. là virus gây suy giảm miễn dịch ở người.
Leave a Comment