A= -3(x+1)/x^2-x-6 tính giá trị của biểu thức A

Question

A= -3(x+1)/x^2-x-6
tính giá trị của biểu thức A

in progress 0
Faith 7 ngày 2021-12-02T18:15:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:16:29+00:00

  Đáp án:

  \( – \dfrac{{3\left( {x + 1} \right)}}{{\left( {x + 2} \right)\left( {x – 3} \right)}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  A =  – \dfrac{{3\left( {x + 1} \right)}}{{{x^2} – x – 6}}\\
   =  – \dfrac{{3\left( {x + 1} \right)}}{{{x^2} + 2x – 3x – 6}}\\
   =  – \dfrac{{3\left( {x + 1} \right)}}{{x\left( {x + 2} \right) – 3\left( {x + 2} \right)}}\\
   =  – \dfrac{{3\left( {x + 1} \right)}}{{\left( {x + 2} \right)\left( {x – 3} \right)}}
  \end{array}\)

  0
  2021-12-02T18:16:43+00:00

  Mình trình bày trong hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )