a) 36/21-15/20 63/45-20/25 b) 2/5+3/16+13/16 c) chu vi một tấm bìa hinh chữ nhật là 4m,chiều rộng 5/6m.tình chiều dài của tấm bìa đó.

Question

a)
36/21-15/20
63/45-20/25
b)
2/5+3/16+13/16
c)
chu vi một tấm bìa hinh chữ nhật là 4m,chiều rộng 5/6m.tình chiều dài của tấm bìa đó.

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-09-27T22:26:23+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:27:36+00:00

  Đáp án:) 

  36/21-15/20 

  = 720/420 – 315/420

  = 405/420 = 27/28

  63/45 – 20/15

  = 63/45 – 60/45

  3/45 = 1/15

  2) 

  3/5 + 3/16 + 3/16

  3/5 + ( 3/16 + 3/16 )

  3/5 + 6/16

  48/80 + 30/80

  78/80 = 39/40

  vote mình 5 sao chuc bạn học tốt

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-27T22:27:43+00:00

  $A,$$\frac{36}{21}$ -$\frac{15}{20}$ 

  $=$$\frac{12}{7}$-$\frac{3}{4}$

  $=$$\frac{48}{28}$ -$\frac{21}{28}$

  $=$$\frac{27}{28}$   .

  $=$$\frac{63}{45}$ -$\frac{20}{25}$

  $=$$\frac{21}{8}$ -$\frac{4}{5}$

  $=$$\frac{105}{40}$- $\frac{32}{40}$

  $=$$\frac{73}{40}$ .

  $B,$$\frac{2}{5}$ +$\frac{3}{16}$ +$\frac{13}{16}$

  $=$$\frac{2}{5}$ +($\frac{3}{16}$+ $\frac{13}{16}$ )

  $=$$\frac{2}{5}$ +$\frac{16}{16}$

  $=$$\frac{32}{80}$ +$\frac{80}{80}$

  $=$$\frac{112}{80}$

  $=$$\frac{56}{40}$

  $=$$\frac{28}{20}$

  $=$$\frac{7}{5}$  .

  $C,$                                                      Bài giải 

                                              Nửa chu vi của tấm bìa là:

                                                         $4÷2=2(m)$ 

                                             Chiều dài của tấm bìa là:

                                                        $2×$$\frac{5}{6}$=$\frac{10}{6}$$(m)$

                                                                                   Đáp số :  $\frac{10}{6}$. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )