a. Cho 4 nguyên tố: O, Al, Na vàS. Viết CTPT của các hợp chất chứa hai hoặc ba trong số 4 nguyên tố nêu ở trên. b. Nguyên tố X coa thể tạo thành với A

Question

a. Cho 4 nguyên tố: O, Al, Na vàS. Viết CTPT của các hợp chất chứa hai hoặc ba trong số 4 nguyên tố nêu ở trên.
b. Nguyên tố X coa thể tạo thành với Al vàh/c cóCTC làAlnXm, mỗi phân tử có5 nguyên tử, PTK là150. Hỏi X lànguyên tố nào?

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-11-04T04:45:39+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:46:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Al2O3 ; Na2O ; Al2S3 ; Na2S ; Al2(SO4)3 ; Na2SO4 ; SO2 ; SO3 ; 

  b. Vì mỗi phân tử có 5 nguyên tử nên n + m = 5

  có : M hợp chất = 27a + Xm = 150 (1)

  Vì nhôm có hóa trị III nên ta thử Nếu m = 3 thì n = 2 

  Thay m = 3 , n = 2 vào (1) , 27.2 + 3X =150 ⇒ X=32 ( lưu huỳnh)

  Vậy X là nguyên tố lưu huỳnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )