a, nêu thứ tự mức năng lượng theo thứ tự tăng dần của các phân lớp electron từ 1s đến 6p b, viết cấu hình electron các nguyên tử có z=1 đến 35

Question

a, nêu thứ tự mức năng lượng theo thứ tự tăng dần của các phân lớp electron từ 1s đến 6p
b, viết cấu hình electron các nguyên tử có z=1 đến 35

in progress 0
Kaylee 2 ngày 2021-12-07T18:32:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:33:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a

  1 s 

  2 s p 

  3 s p d 

  4 s p d f 

  5 s p d f 

  6 s p 

   b 

  Z=1  1s 

  Z=2    1s 2s 

  Z=3     1s 2s 2p 

  Z=4       1s 2s 2p 3s 

  Z=5       1s 2s 2p 3s 3p 

  Z=6        1s 2s 2p 3s 3p 3d

  Z=7        1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s       

  Z=8        1s 2s 2p 3s 30 3d 4s 4p 

  Z=9          1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4d

  Z=10         1s 2s 2p  3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f                                       

  Z=11          1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s

  Z=12           1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 

  Z=13             1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )