a,S1=1+(-2)+3+(-4)+…+(2014)+2015 b,S2=(-2)+4+(-6)+8+…+(-2014)+2016 c,S3=1+(-3)+5+(-7)+…+2013+(-2015) d,S4=(-2015)+(-2014)+(-2013)+…+2015+2016

Question

a,S1=1+(-2)+3+(-4)+…+(2014)+2015
b,S2=(-2)+4+(-6)+8+…+(-2014)+2016
c,S3=1+(-3)+5+(-7)+…+2013+(-2015)
d,S4=(-2015)+(-2014)+(-2013)+…+2015+2016

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-20T02:47:16+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:48:22+00:00

  `a.S=1+(-2)+3+(-4)+…+(-2014)+2015`

  `   S=(1-2)+(3-4)+…+(2013-2014)+2015`

  `   S=-1+(-1)+(-1)+…+(-1)+2015` ( $1007$ số $-1$ )

  `   S=(-1).1007+2015`

  `   S=-2007+2015`

  `   S=1008`

  `b.S=(-2)+4+(-6)+8+…+(-2014)+2016`

  `   S=(-2+4)+(-6+8)+…+(-2014+2016)`

  `   S=2+2+…+2` ( $504$ số $2$ )

  `   S=2.504`

  `   S=1008`

  `c.S=1+(-3)+5+(-7)+…+2013+(-2015)`

  `   S=(1-3)+(5-7)+…+(2013-2015)`

  `   S=-2+(-2)+…+(-2)`  ( $504$ số $-2$ )

  `   S=-2.504`

  `   S=-1008`

  `d.S=(-2015)+(-2014)+(-2013)+…+2015+2016`

  `   S=(-2015+2015)+…+0+2016`

  `   S=0+0+…+0+2016`

  `   S=0+2016=2016`

  0
  2021-10-20T02:48:26+00:00

  CHO MK 5* VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÁ . THANKS 
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Dưới hình ↓↓↓

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )