a) Tìm giá trị của k để các đường thẳng y=2x+5, y=x+5,y=x+k-1 đồng quy b) Tìm giá trị của k để đường thẳng y=x+k-1 tạo với trục tọa dộ một tam giác có

Question

a) Tìm giá trị của k để các đường thẳng y=2x+5, y=x+5,y=x+k-1 đồng quy
b) Tìm giá trị của k để đường thẳng y=x+k-1 tạo với trục tọa dộ một tam giác có diện tích bằng 4,5 cm^2
giúp em phần b thôi ạ! Cảm ơn

in progress 0
Gabriella 9 phút 2021-09-09T11:42:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:44:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)

  ta có y=2x+5 và y=x+5 giao nhau tại điểm có tọa độ là (0,5)

  để 3 đường trên đồng quy thì (0,5) cũng thỏa mãn y=x+k-1

  ⇔5=k-1⇔k=6

  b)

  pt cắt trục tọa độ tại 2 điểm có tọa độ là

  (0,k-1)và(1-k,0)

   để tạo một tam giác có diện tích bằng 4,5 cm^2

  |(k-1)(1-k)|/2=4.5

  ⇔|-k^2+2k-1|=9

  ⇔-k^2+2k-10=0 hoặc k^2-2k-8=0

  ⇔k=2 hoặc k=-4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )