Xác định cụm C- V trong câu sau ? a,Huy học giỏi khiến ba mẹ và thầy cô rất vui lòng b,Bỗng ,một bàn tay đập vào tay khiến hắn giật mình

Question

Xác định cụm C- V trong câu sau ?
a,Huy học giỏi khiến ba mẹ và thầy cô rất vui lòng
b,Bỗng ,một bàn tay đập vào tay khiến hắn giật mình

in progress 0
Valentina 5 tháng 2021-07-16T07:36:28+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:37:50+00:00

  a ) Huy / học giỏi khiến ba mẹ và thầy cô / rất vui lòng.

       CN        VN                        CN                     VN


  b ) Bỗng ,một bàn tay / đập vào tay khiến hắn / giật mình.

                       CN               VN                     CN       VN

  0
  2021-07-16T07:38:06+00:00

  a) Huy / học giỏi khiến ba mẹ và thầy cô/ rất vui lòng.

  b) Bỗng một bàn tay / đập vào tay khiến hắn giật mình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )