Xác định hàm số f(x) biết f(x+1)=x²+1 với mọi giá trị x ∈R giúp nhanh cho mik với mik cần gấp cảm ơn mọi người hứa 5 sao+tim

Question

Xác định hàm số f(x) biết f(x+1)=x²+1 với mọi giá trị x ∈R
giúp nhanh cho mik với
mik cần gấp
cảm ơn mọi người
hứa 5 sao+tim

in progress 0
Madeline 23 phút 2021-09-15T10:33:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:34:58+00:00

  Đáp án:

  `f(x)=x^2-2x+2`

  Giải thích các bước giải:

   Vì `f(x+1)=x^2+1` với mọi `x\in RR`

  `=>f(x-1+1)=(x-1)^2+1`

  `=>f(x)=x^2-2x+1+1`

  `=>f(x)=x^2-2x+2`

  Vậy `f(x)=x^2-2x+2` với mọi `x\in RR`

   ___

  Hoặc:

  Vì `f(x+1)=x^2+1` với mọi `x\in RR`
  Thay `x=a-1` ta có:
  `=>f(a-1+1)=(a-1)^2+1` với mọi $a$
  `=>f(a)=a^2-2a+1+1`
  `=>f(a)=a^2-2a+2` 
  $\\$
  Vậy `f(x)=x^2-2x+2` với mọi `x\in RR`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )