xác định nước di chuyển như thế nào khi cho tế bào vào môi trường NaCl cao hoặc nước cất?(nước đi ra hay đi vào tế bào ) giải thích?

Question

xác định nước di chuyển như thế nào khi cho tế bào vào môi trường NaCl cao hoặc nước cất?(nước đi ra hay đi vào tế bào ) giải thích?

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-11-10T21:16:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:18:27+00:00

  Môi trường nước cất là môi trường nhược trương, có nồng độ chất tan thấp, nên nước sẽ đi từ ngoài tế bào vào bên trong tế bào vì: nước đi từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp, nồng độ chất tan thấp thì thế nước cao, nồng độ chất tan cao thì thế nước thấp.

  Môi trường nước muối đậm đặc là môi trường ưu trương, có nồng độ chất tan cao, nên nước sẽ đi từ trong tế bào ra bên ngoài tế bào. vì: nước đi từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp, nồng độ chất tan thấp thì thế nước cao, nồng độ chất tan cao thì thế nước thấp.

  0
  2021-11-10T21:18:47+00:00

  Cho vào mt NaCl cao: NaCl từ ngoài môi trường đi vào tế bào, nước từ trong tế bào đi ra. 

  Cho vào mt nước cất: chất tan từ trong tế bào đi ra, nước từ ngoài môi trường đi vào.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )