xác định từ phức trong câu THỦY TINH ĐẾN SAU ,KO LẤY ĐC VK ĐÙNG ĐÙNG NỖI GIẬN ĐEM QUÂN ĐANH SƠN TINH

Question

xác định từ phức trong câu THỦY TINH ĐẾN SAU ,KO LẤY ĐC VK ĐÙNG ĐÙNG NỖI GIẬN ĐEM QUÂN ĐANH SƠN TINH

in progress 0
Jade 7 ngày 2021-12-04T06:57:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:58:59+00:00

  từ phức: đùng đùng nổi giận

  0
  2021-12-04T06:59:12+00:00

  từ láy : dùng dùng

  từ ghép : đến sau , nối giân 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )