Ai biết có thể giúp em 1 trong 2 câu này với được không ạ ( giải mỗi câu 6 thôi cũng được ) em cảm ơn nhiều Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ . Tính g

Question

Ai biết có thể giúp em 1 trong 2 câu này với được không ạ ( giải mỗi câu 6 thôi cũng được ) em cảm ơn nhiều
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ . Tính góc giữa các đường thẳng sau :
a) AC và AA’
B) AD và A’B’
c) AC và DB
d) CA và CB’
e) AC và DA

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-16T07:18:02+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:19:19+00:00

  Lời giải:

  a) Ta có:

  $AA’\perp (ABCD)$

  $AC\subset (ABCD)$

  $\Rightarrow AA’\perp AC$

  $\Rightarrow \widehat{(AA’;AC)}=90^\circ$

  b) Ta có:

  $A’B’//AB$

  $\Rightarrow \widehat{(AD;A’B’)}=\widehat{(AD;AB)}=\widehat{BAD}= 90^\circ$

  c) Ta có:

  $AC\perp BD$ (hai đường chéo hình vuông)

  $\Rightarrow \widehat{(AC;BD)}=90^\circ$

  d) Ta có:

  $\widehat{(CA;CB’)}=\widehat{ACB’}$

  Ta lại có: $\triangle ACB’$ đều

  $\Rightarrow \widehat{ACB’}= 60^\circ$

  $\Rightarrow \widehat{(CA;CB’)}=60^\circ$

  e) Ta có:

  $\widehat{(AC;DA)}=\widehat{DAC}= 45^\circ$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )