Ai giải giùm với ạ Nêu các giai đoạn phát triển của vương quốc lào .Chứng minh rằng vương quốc Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ

Question

Ai giải giùm với ạ
Nêu các giai đoạn phát triển của vương quốc lào .Chứng minh rằng vương quốc Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ

in progress 0
Aubrey 4 tháng 2021-08-15T19:57:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T19:59:39+00:00

   *Các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào:

  – Năm 1353: vương quốc Lạn Xạng thành lập.

  – Thế kỉ XV – XVIII là thời kì phát triển thịnh vượng.

  – Thế kỉ XVIII, Lạn Xạng suy yếu dần.

  – Cuối thế kỉ XIX bị Pháp xâm lược.

  *- Ngay từ thời A-sô-ca, nhà vua đã phái 9 sứ đoàn Phật giáo ra bên ngoài đế truyền bá, trong đó có sứ đoàn đến Hi Lạp và Đông Nam Á.

  – Từ các thế kỉ tiếp giáp Công nguyên, văn hoá Ấn Độ đã theo chân các thương nhân đến Đông Nam Á, tạo nên những ảnh hưởng lâu dài và sâu rộng đối với phần lớn Đông Nam Á. Đạo Hinđu, đạo Phật, nghệ thuật, chữ viết, triết học, thần thoại… đều được các cư dân bản địa Đông Nam Á tiếp nhận một cách sáng tạo để tạo nên những thành tựu văn hoá, văn minh đặc sắc của các dân tộc Đông Nam Á.

  0
  2021-08-15T19:59:54+00:00

  Văn hoá Cam-pu-chia:

  – Chữ viết: sáng tạo ra những chữ viết của riêng mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ.

  – Văn học: văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật. Phản ánh những tình cảm của con người đối với thiên nhiên, đất nước, giữa những con người cùng sống chung trong một cộng đồng.

  – Kiến trúc: nổi tiếng nhất là quần thế kiến trúc Ăng-co Vát và Ăng-co Thom.

  * Văn hoá Lào:

  – Chữ viết: Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.

  – Đời sống văn hóa: Người Lào thích ca nhạc và ưa múa hát, sống hồn nhiên nên các điệu múa của họ cởi mở, vui tươi. Người Lào có rất nhiều lễ hội.

  – Kiến trúc: xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo điển hình là tháp Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

  ⟹ Nền văn hoá truyền thống Cam-pu-chia và Lào đều chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ trên các lĩnh vực chữ viết, tôn giáo, văn học, kiến trúc. Tuy nhiên, mỗi nước lại lồng vào đó nội dung của riêng mình, xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.

  Mik xin hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )