An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số An đã nghĩ.

Question

An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số An đã nghĩ.

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-06T00:30:36+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:31:46+00:00

  Đáp án:Giải thích các bước giải:

  $\color{red}{Lemon . }$

  cách 1 : 

   Gọi số đó là x

  Ta có:
       x × 5 + 25 = 100

  $\text{x × 5 = 100 – 25}$

  $\text{x × 5 = 75 }$

  $\text{x = 75 : 5 }$

  $\text{x = 25 . }$

  Vậy số cần tìm là 25 . 

                                                           cách 2 : 

                                                 Số đó gấp lên 5 lần là: 
                                                       100 – 25 = 75
                                                 Số đó là: 
                                                        75 : 5 = 25
                                                              Đáp số: 25 . 

   

  0
  2021-10-06T00:31:49+00:00

   Gọi số An đang nghĩ là x 

   Theo bài ra ta có 

    x * 3 + 15 = 90

    x * 3          = 90 – 15 

    x * 3          =   75

    x                = 75 : 3

    x                = 25

   Vậy số An đang nghĩ là 25 

   Chúc bn học tốt và cho mk xin ctlhn nah

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )