B= 7+7*2+7*3+7*4+…+7*216 tìm chữ só tận cùng của B

Question

B= 7+7*2+7*3+7*4+…+7*216 tìm chữ só tận cùng của B

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-24T22:28:20+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:29:40+00:00

  Ta có 

  B=(7+7^2+7^3+7^4)+(7^5+7^6+7^7+7^8)+…+(7^213+7^214+7^215+7^216)

  vì nếu 7^x=1

  =>7^x+1=7

  7^x+2=9

  7^x+3=3

  7^x+4=1

  Cứ theo quy luật trên 

  =>B=(…7+…9+…3+…1)+(…7+…9+…3+…1)+…+(…7+…9+…3+…1)

  B=(…0)+(…0)+…+(…0)

  Mà mỗi nhóm có 4 số

  =>số nhóm là 216:4=54(nhóm)

  =>B=(..0)x54

  B=…0

  Vậy B có tận cùng bằng 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )