Ba đội công nhân được giao làm cỏ trên 3 cánh đồng có diện tích bằng nhau.Thời gian hoàn thành công việc của đội 1, đội 2, đội 3 lần lượt là 8;12;10(n

Question

Ba đội công nhân được giao làm cỏ trên 3 cánh đồng có diện tích bằng nhau.Thời gian hoàn thành công việc của đội 1, đội 2, đội 3 lần lượt là 8;12;10(ngày) và đội 1 có số công nhân nhiều hơn đội 2 là 10 người. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu công nhân ?

in progress 0
Reagan 1 tuần 2021-12-07T18:04:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:05:49+00:00

  gọi x,y,z lần lượt là số cong nhân 3 đội

  ADTCDTSBN ta có

  x/8=y/12=z/10=x-y/8-12=10/42,5

  x=8*2,5=20

  y=12*2,5=30

  z=10*2,5=25

  còn lại tự gnhi nhé

   

  0
  2021-12-07T18:05:50+00:00

  Giải thích các bước giải:
  Gọi số công nhân của `3` đội lần lượt là:`x_1;x_2;x_3(x_1;x_2;x_3>0)`
  Vì thời gian hoàn thành và số công nhân là `2` đại lượng tỉ lệ nghịch:
  `=>8x_1=12x_2=10x_3`
  `<=>(x_1)/(1/8)=(x_2)/(1/12)=(x_3)/(1/10)`
  Vì đội `1` có số công nhân nhiều hơn đội `2` là `10` máy:
  `=>x_1-x_2=10`
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
  `(x_1)/(1/8)=(x_2)/(1/12)=(x_3)/(1/10)=(x_1-x_2)/(1/8-1/12)=10/(3/24-2/24)=10/(1/24)=240`
  Do đó:
  `(x_1)/(1/8)=240=>x_1=240 . 1/8=30`
  `(x_2)/(1/12)=240=>x_2=240 . 1/12=20`
  `(x_3)/(1/10)=240=>x_3=240 . 1/10=24`
  Vậy số công nhân của đội `1`;đội `2`;đội `3` lần lượt là:`30` người;`20` người;`24` người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )