Bác Bình đi siêu thị điện máy, mua một nồi cơm điện và một bộ lau nhà có tổng cộng số tiền niêm yết hai món đồ là 1 triệu đồng . Biết thuế giá trị gia

Question

Bác Bình đi siêu thị điện máy, mua một nồi cơm điện và một bộ lau nhà có tổng cộng số tiền niêm yết hai món đồ là 1 triệu đồng . Biết thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nồi cơm điện là 10%, thuế VAT đối với bộ lau nhà là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT, thì nồi cơm điện có giá là bao nhiêu? Biết tổng số tiền bác Bình trả nổi cơm điện và bộ lau nhà kể cả thuế là 1 096 000 đồng

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-08-05T16:12:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:13:47+00:00

  Bác Bình đi siêu thị điện máy, mua một nồi cơm điện và một bộ lau nhà có tổng cộng số tiền niêm yết hai món đồ là 1 triệu đồng . Biết thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nồi cơm điện là 10%, thuế VAT đối với bộ lau nhà là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT, thì nồi cơm điện có giá là bao nhiêu? Biết tổng số tiền bác Bình trả nổi cơm điện và bộ lau nhà kể cả thuế là 1 096 000 đồng

   Gọi `x` là số tiền không kể thuế của nồi cơm điện$(x∈N*)$

  `y` là số tiền không kể thuế của bộ lau nhà$(y∈N*)$

  Theo đề bài ta có hệ phương trình:

  $\left \{ {{x+y=1000000} \atop {x+0,1x+y+0,08y=1 096 000}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{x+y=1000000(1)} \atop {1,1x+1,08y=1 096 000(2)}} \right.$

  Từ (1)⇔`x=1000 000-y`(*)

  Từ(*) thế vào(2)

  `1,1(1000 000-y)+1,08y=1 096 000`

  ⇔`1100 000-1,1y+1,08y=1 096 000`

  ⇔`-1,1y+1,08y=1 096 000-1100 000`

  ⇔`-0,02y=-4000`

  ⇔`y=200000(N)`

  Số tiền không kể thuế của bộ lau nhà là` 200 000` (đồng)

  Số tiền không kể thuế của nồi cơm điện là `1000 000-200 000=800 000` (đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )