Bác Hùng có 765000₫ bác hồng đã mua hết 7 tờ giấy bạc loại 50.000₫ và 7 tờ giấy bạc loại 20.000 đồng Hỏi bác hồng còn lại bao nhiêu tiền số tiền?số ti

Question

Bác Hùng có 765000₫ bác hồng đã mua hết 7 tờ giấy bạc loại 50.000₫ và 7 tờ giấy bạc loại 20.000 đồng Hỏi bác hồng còn lại bao nhiêu tiền số tiền?số tiền đó có đủ mua một chiếc quạt với giá 300.000₫ không?
Giúp ạ

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-10-06T15:30:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:31:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền bác Hồng đã mua hết tờ giấy bạc là:

  ( 50000×7 ) + ( 20000×7 )= 490000 (đồng)

  Bác Hồng còn lại số tiền là:

  765000-490000=275000 (đồng)

  Số tiền đó k đủ cho bác mua một chiếc quạt giá 300000đ 

   

  0
  2021-10-06T15:32:03+00:00

  Mua hết 7 tờ giấy bạc loại 50.000₫ mất số tiền là:

  7×50000=350000(đồng)

  Mua 7 tờ giấy bạc loại 20.000 đồng hết số tiền là:

  7×20000=140000(đồng)

  Bác Hồng còn số tiền còn lại là:

  765000-350000-140000=275000(đồng)

  vậy số tiền đó không đủ mua một chiếc quạt với giá 300.000₫

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )