Bác Hùng có 765000₫ bác hồng đã mua hết 7 tờ giấy bạc loại 50.000₫ và 7 tờ giấy bạc loại 20.000 đồng Hỏi bác hồng còn lại bao nhiêu tiền số tiền?số ti

Photo of author

By Valentina

Bác Hùng có 765000₫ bác hồng đã mua hết 7 tờ giấy bạc loại 50.000₫ và 7 tờ giấy bạc loại 20.000 đồng Hỏi bác hồng còn lại bao nhiêu tiền số tiền?số tiền đó có đủ mua một chiếc quạt với giá 300.000₫ không?
Giúp ạ

0 bình luận về “Bác Hùng có 765000₫ bác hồng đã mua hết 7 tờ giấy bạc loại 50.000₫ và 7 tờ giấy bạc loại 20.000 đồng Hỏi bác hồng còn lại bao nhiêu tiền số tiền?số ti”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền bác Hồng đã mua hết tờ giấy bạc là:

  ( 50000×7 ) + ( 20000×7 )= 490000 (đồng)

  Bác Hồng còn lại số tiền là:

  765000-490000=275000 (đồng)

  Số tiền đó k đủ cho bác mua một chiếc quạt giá 300000đ 

   

 2. Mua hết 7 tờ giấy bạc loại 50.000₫ mất số tiền là:

  7×50000=350000(đồng)

  Mua 7 tờ giấy bạc loại 20.000 đồng hết số tiền là:

  7×20000=140000(đồng)

  Bác Hồng còn số tiền còn lại là:

  765000-350000-140000=275000(đồng)

  vậy số tiền đó không đủ mua một chiếc quạt với giá 300.000₫

Viết một bình luận