Bài 1: Cho ΔABC có góc B = 2 góc D, kẻ AH ⊥ BD. Trên tia đối của tia BA lấy BE = BH. Đường thẳng EH cắt AD tại F. Chứng minh FH = FA = FD. Bài 2: Cho

Question

Bài 1: Cho ΔABC có góc B = 2 góc D, kẻ AH ⊥ BD. Trên tia đối của tia BA lấy BE = BH. Đường thẳng EH cắt AD tại F. Chứng minh FH = FA = FD.
Bài 2: Cho ΔABC đều. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA. Chứng minh rằng ΔMNP cũng là tam giác đều.
Bài 3: Cho ΔABC có góc A = 90 độ, biết BC = 13cm, AB = 5cm. Tính AC
Bài 4: Cho ΔABC có ba góc nhọn. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈BC). Biết AB = 7cm, BH = 2cm, BC = 13cm. Tính AH, AC.
Bài 5: Cho ΔABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AB. Kẻ MH vuông góc với BC tại H. Chứng minh rằng CH² = AC² + BH²

in progress 0
Vivian 2 tuần 2021-07-10T11:54:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:56:18+00:00

  1)

  ΔBHE có: BE=BH 

  nên ΔBHE cân tại B

  ⇒$H_{1}$=E  (*)

  ABD là góc ngoài của ΔBHE

  nên ABD=$H_{1}$+E

  Từ (*) suy ra: E=$H_{1}$=ABD/2

  ⇒$H_{1}$.2=ABD

  Mà ABD=2.D nên D=$H_{1}$

  Vì $H_{1}$=$H_{2}$ (đối đỉnh)

  nên $H_{2}$=D

  ⇒ΔHDF cân tại F

  ⇒FH=FD(1)

  Lại có: $A_{1}$=$H_{3}$ (cùng phụ 2 góc bằng nhau là $H_{2}$ và D )

  ⇒ΔAFH cân tại F ⇒FA=FH(2)

  Từ (1)và(2) ta suy ra: FH=FA=FD

  3)

  AC=$\sqrt{BC^{2}-AB^{2} }$ =12

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )