Bài 1: Tìm hai số ,biết hiệu của hai số là 45 số thứ nhất bằng 1 phần 4 số thứ hai.Giúp em với đag cần gấp ạ

Question

Bài 1: Tìm hai số ,biết hiệu của hai số là 45 số thứ nhất bằng 1 phần 4 số thứ hai.Giúp em với đag cần gấp ạ

in progress 0
Lyla 5 tháng 2021-07-15T11:42:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:44:18+00:00

  Vẽ sơ đồ ta có :

  Số thứ 1: 1 phần

  Số thứ 2 :4 phần

  Hiệu số phần = nhau ta có : 

  4-1=3 (phần)

  Số thứ nhất là :

  45 : 3 = 15 

  Số thứ hai là :

  45 + 15 = 60

  Đáp số : số thứ nhất 15 ; số thứ hai 60 

  @KDH?

  Sáng vui vẻ!

   

  0
  2021-07-15T11:44:34+00:00

  Giá trị `1` phần là :

  `45` `:` `(` `4` `-` `1` `)` `=` `15` 

  Số thứ nhất là :

  `15` x `1` `=` `15`

  Số thứ hai là :

  `15` `+` `45` `=` `60`

            Đáp số : `15` và `60`.

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )