Bài 1: tìm nghiệm nguyên của phương trình: 1) x + y = xy 2) p(x + y) = xy với p nguyên tố Bài 2: Phân tích thành nhân tử: A = ab(a – b) + b(b – c) +

Question

Bài 1: tìm nghiệm nguyên của phương trình:
1) x + y = xy
2) p(x + y) = xy với p nguyên tố
Bài 2: Phân tích thành nhân tử:
A = ab(a – b) + b(b – c) + ca(c – a)

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-08-11T04:08:50+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:10:41+00:00

  Bài 1 :

  1) x + y = xy 

  ⇔ x + y – xy = 0

  ⇔ x + y – xy – 1 = – 1

  ⇔ x ( 1 – y) – ( 1 – y ) = – 1

  ⇔ ( 1 – y )(x – 1 ) = – 1

  Mà x ; y nguyên nên ta có các cặp số (x ; y) tmđb là : ( 2 ; 2 ) và ( 0 ; 0)

  2) p(x + y) = xy 

  ⇔ xp + py – xy – p² = –  p²

  ⇔ ( xp – xy) – ( p² – py) = – p²

  ⇔ x ( p – y )  – p( p – y) = – p²

  ⇔ ( p – y )(x – p) = – p²

  ⇔ ( y – p )( x – p) = – p²

  Mà p là số nguyên tố

  => Cặp số nguyên ( x; y) tmđb là : (0 ; 0 ) ; (2p ; 2p) ; (p + 1 ; p² + p ) (p² + p ; p + 1 ) ( p – 1 )(p² – p) và (p² – p )(p – 1 )

  Bài 2 :

  A = ab(a – b) + b(b – c) + ca(c – a)

  ⇔ A = a²b – ab² + b² – bc + ac² – a²c + abc – abc

  ⇔ A = ( – bc + ac² – a²c + abc) + (a²b – ab² + b² – abc )

  ⇔ A = c ( – b + ac – a² + ab) – b( – a² + ab – ac – b )

  ⇔ A = ( c – b)(ac + ab – b – a²)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )