Bài 1 : Tìm số tự nhiên a biết a. 264 chia a dư 24 363 chia a dư 43

Question

Bài 1 : Tìm số tự nhiên a biết
a. 264 chia a dư 24
363 chia a dư 43

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-11-28T14:34:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:35:23+00:00

  264 chia a dư 24 

  ⇒ 264 – 24  ⋮ a

  ⇒ 240  ⋮ a

  363 chia a dư 43

  ⇒ 363 – 43  ⋮ a

  ⇒ 320 ⋮ a

  ⇒ a ∈ ƯC( 240 ; 320 )

  Ta có:

  240 = $2^4$ . 3 . 5

  320 = $2^6$ . 5

  ⇒ ƯCLN( 240 ; 320 ) = $2^4$ . 5 = 80

  ⇒ ƯC ( 240 ; 320 ) = { ±1 ; ±2 ; ±4 ; ±5 ; ±8 ; ±10 ; ±16 ; ±20 ; ±40 ; ±80 }

  Mà a là số tự nhiên

  ⇒ Vậy a ∈ { 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 16 ; 20 ; 40 ; 80 }

   

  0
  2021-11-28T14:36:17+00:00

  Đáp án:

   a = 80

  Giải thích các bước giải:

   Ta có

  + 264 chia a dư 24 nên 264 – 24 = 240 sẽ chia hết cho a

  + 363 chia a dư 43 nên 363 – 43 = 320 sẽ chia hết cho a

   Ta có 

  240 = $2^{4}$ . 3 . 5

  320 = $2^{6}$ . 5

  ƯCLN ( 240 ; 320 ) = $2^{4}$ . 5 = 80

  Vậy ƯC ( 240 ; 320 ) ∈ { 1; 2; 4; 5; 8; 10; 16; 20; 40; 80 }

  Mà thương luôn lớn hơn số dư nên a = 80

  Vậy a = 80

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )