Bài 1: Viết PTHH phản ứng cháy của các chất sau trong oxi: H2; Mg; Cu; S; Al; C và P.

Question

Bài 1: Viết PTHH phản ứng cháy của các chất sau trong oxi: H2; Mg; Cu; S; Al; C và P.

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-11-24T17:01:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:02:51+00:00

  Đáp án:

  H2+ 1/2O2 –> H2O

  Mg + 1/2O2 –> MgO

  Cu+ 1/2O2–>CuO

  S+O2 –>SO2

  4Al+ 3O2–>2Al2O3

  C+ O2–> CO2

  2P+5/2O2–> P2O5

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-24T17:03:09+00:00

  2H2+O2–>2H20

  2Mg+O2–>2MgO

  2Cu+O2–>2CuO

  S+O2–>SO2

  4Al+3O2–>2Al2O3

  C+O2–>CO2

  4P+5O2–>2P2O5

  điều kiện của các Pứ trên là đều có nhiệt độ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )