Bài 2: Đường sông từ A dến B ngắn hơn đường bộ là 10km. Để đi từ A đến B ca nô đi hết 3h20′, ô tô đi hết 2h. Vận tốc của ca nô kém vận tốc của ô tô là

Question

Bài 2: Đường sông từ A dến B ngắn hơn đường bộ là 10km. Để đi từ A đến B ca nô đi hết 3h20′, ô
tô đi hết 2h. Vận tốc của ca nô kém vận tốc của ô tô là 17km/h. Tính vận tốc ca nô.
Bài 3: Một ô tô dự dịnh đi từ tỉnh A đến tinh B với vận tốc trung bình 48km/h. Sau khi đi đưoc 1h,
ô tô bị chắn duờng bởi tàu hỏa 10 phút. Do đó dể đến B đúng thời gian du định, ô tô phải tăng vận
tốc lên 6km/h trên quãng dưong còn lại. Tính quãng dưong AB.

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-09-21T04:11:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:13:05+00:00

  Bài 2:

  Đổi đơn vị : \(3h20p’=\dfrac{10}{3}h\)

  Gọi $x^{}$  (km/h) là vận tốc của ca nô (đk  $x^{}$ >0),Ta có :

  Vận tốc của ô tô là : $x^{}$ +17(km/h)

  Quãng đường ca nô đã đi là : \(\dfrac{10}{3}x\left(km\right)\)

  Quãng đường ô tô đã đi là : : 2(x+17) (k)

  Vì đường bộ dài hơn đường sông 10km nên ta có pt :\(2\left(x+17\right)-\dfrac{10}{3}x=10< =>2x+34-\dfrac{10}{3}x=10\)

  \(< =>-\dfrac{4}{3}=-24< =>x=18\) (thỏa mãn điều kiện )

  Vậy vận tốc của ca nô là 18 km/h.

  Bài 3:

  Gọi $x^{}$  km là chiều dài quãng đường AB (x>0).
  Thời gian dự định đi: \(\dfrac{x}{48}\) (h).
  Độ dài quãng đường còn phải đi: x – 48 (km)
  Vận tốc mới: 48 + 6 = 54 (km/h)
  Thời gian còn phải đi cho kịp dự tính:\(\dfrac{x-48}{54}\) (h)
  10 phút = \(\dfrac{1}{6}\) (h)
  Vì khi tăng vận tốc ô tô đã đến B kịp dự định nên
  1 + \(\dfrac{1}{6}+\dfrac{x-48}{54}=\dfrac{x}{48}\)
  \(\Leftrightarrow x=120\) (t/m)
  ⇒ Quãng đường AB dài 120 km.

   

  0
  2021-09-21T04:13:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Goi  van toc cano la x (km/h)x thuoc N*

   van toc o to :x+17 km/h 

  doi 3h 20p=10/3  h

  duong song AB dai : 10/3 .x  km

  duong bo AB dai : (x+17).2  km

  theo bai ra ta co PT :10/3 .x=(x+17).2-10

  thay so:10/3.x=2x+24

  suy ra:4/3x=24

  tuong duong: x=32  TM

  Vay ……….

  C3 Goi thoi gian di du dinh la x   h

   quang duong AB di voi van toc du dinh:  48x    km

  van toc di thu hai cua o to:48+6=54 km/h

  doi 10p=1/6  h

  Thoi gian di con lai khi thay doi van toc va bi chan:   x-1-1/6=x-7/6        h (x lon hon 0)

  quang duong di trong 1 h voi van toc BD:48.1=48 km

  quang duong di thuc te:(x-7/6).54 +48      km

  theo bai ra ta co PT:48x= (x-7/6) .54 +48

  tuong duong:48x=54x -15

  tuong duong :6x=15

  tuong duong: x=5/2   TM

  Quang duong AB:48.5/2=120 km

  Vay ………..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )