Bài 6 : Một người đi xe đạp trong 2 giờ rưỡi được 30km . Tính vận tốc của người đi xe đạp đó . Bài 7 : Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ đến 9 giờ thì tới B

Question

Bài 6 : Một người đi xe đạp trong 2 giờ rưỡi được 30km . Tính vận tốc của người đi xe đạp đó .
Bài 7 : Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ đến 9 giờ thì tới B. Đường từ A tới B dài 121km Dọc đường ô tô nghỉ 15 phút . Tính vận tốc của ô tô .
Bài 8 : Tính bằng cách hợp lí nhất : 1,4 giờ +84 phút + 1,4 giờ x 8
Cho em hỏi 3 câu này với ạ !

in progress 0
Quinn 50 phút 2021-09-27T19:30:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T19:32:00+00:00

  Bài 6: Bài giải

  Đổi: 2 giờ rưỡi = 2,5 giờ

  Vận tốc của người đi xe đạp là:
  30 : 2,5 = 12 (km)

  Đ/S: 12km

  Bài 7: Bài giải

  Thời gian ô tô đi từ A đến B (không kể thời gian nghỉ) là:

  9 giờ – 6 giờ – 15 phút = 2 giờ 45 phút 

  Đổi: 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

  Vận tốc ô tô là:

  121 : 2,75 = 44 (km)

  Đ/S: 44km

  Bài 8: 1,4 giờ + 84 phút +1,4 giờ x 8

  = 1,4 giờ + 1,4 giờ + 1,4 giờ x 8

  = 1,4 giờ x (1+1+8)

  = 1,4 giờ x 10

  = 14

  cho mk tlhn, 5sao và camon ah

   

  0
  2021-09-27T19:32:27+00:00

  Câu 6

                              Đổi 2 giờ rưỡi = 2,5 giờ

                 Vận tốc của người đi xe đạp đó là: 

                                 30 : 2,5 = 12(km/giờ)

                                            Đáp số: 12km/giờ

  Câu 7:

                                      Thời gian ô tô đi quãng đường AB là:

                                                   9 giờ – 6 giờ – 15 phút = 2 giờ 45 phút

                                               Đổi 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

                                Vận tốc ô tô đó là:

                                              121 : 2,75 = 44 (km / giờ)

                                                            Đáp số: 44 km/giờ

  Câu 8:

                            1,4 giờ +84 phút + 1,4 giờ x 8

                         = 84  phút + 84 phút + 84 phút x 8 (vì 1,4 giờ = 84 phút)

                         = 84 phút x (1+1+8)

                         = 84 phút x 10

                         = 840 phút = 14 giờ

  @sakura (cho mk câu trả lời hay nhất nha! Cảm ơn bạn nhìu ah)

  $\boxed{\text{gentle team }}$ 

                                             CHÚC BẠN HỌC TỐT!♡´・ᴗ・`♡

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )