Bài 8 (trang 35 SGK Hóa 10): Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm.

Question

Bài 8 (trang 35 SGK Hóa 10): Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm.

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-09-04T08:39:05+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T08:40:27+00:00

  Số thứ tự của nhóm A bằng số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm 

   

  0
  2021-09-04T08:40:48+00:00

  Đáp án:

  số thứ tự của nhóm A bằng số e hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm

  Giải thích các bước giải:

   xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )