Bài 9. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi giờ phải làm 30 sản phẩm. Nhưng thực tế mỗi giờ đã làm thêm được 10 sản phấm, nên đã hoàn thành công việc trư

Question

Bài 9. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi giờ phải làm 30 sản phẩm. Nhưng thực tế mỗi giờ đã làm thêm được 10 sản phấm, nên đã hoàn thành công việc trước 40 phút và còn vượt mức 20 sản phẩm so với kế hoạch. Tính số sản phẩm tổ đó phải làm theo kế hoạch

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-08-28T07:43:25+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:45:17+00:00

  Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   $\text{Đổi 40 phút=0,6 h}$

   $\text{Gọi thời gian làm theo kế hoạch là x(giờ) (x>0)}$

  $\text{Thời gian làm thực tế là x-0,6(giờ)}$

  $\text{Số sản phẩm làm theo kế hoạch là 30x}$

  $\text{Số sản phẩm thực tế là:40(x-0,6)}$

  Mà số sản phẩm thực tế nhiều hơn 20 sản phẩm so với theo kế hoạch nên ta có phương trình:

  $40(x-0,6)=30x+20$

  $⇔40x-24=30x+20$

  $⇔40x-30x=20+24$

  $⇔10x=44$

  $⇔x=4,4 (nhận)$

  $\text{Vậy số sản phẩm làm theo kế hoạch là:30x=30.4,4=132 sản phẩm}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )